fbpx

Иск срещу доставчици на комунални услуги

Вече можете да защитите правата си и заведете искове и дела срещу Топлофикация, Софийска Вода, ВиК, ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про, А1, Теленор, Виваком, банки, фирми за кредити и др.

Помежду си задълженията за ток, вода, топлоенергия и телефон се различават. Така например, задълженията за вода и ел. енергия са относително еднородни, в смисъл, че подлежи на заплащане отчетеното количество на потребление.

От друга страна, задълженията за заплащане на телефонни услуги и задълженията за заплащане на топлоенергия имат следните особености. Част от всяко ежемесечно плащане представлява сума, наречена абонамент (за телефонната услуга) и такса за отопление на сградната инсталация (при доставките на топлоенергия). Тези части не зависят от индивидуалното потребление. Конкретно по отношение на сумата за абонамент при телефонната услуга, то последната има твърд определен размер и се дължи ежемесечно, дори и в случаите, когато за съответния телефонен пост не е отчетено никакво действително потребление.

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Свържете се с нас!