fbpx

С безплатен КЕП вадим ПИК от НОИ

Всеки български гражданин може сам да си направи проверка за изплатени парични обезщетения за безработица, трудов стаж, прогнозна пенсия и др.

Чрез интернет страницата на НОИ осигурените лица могат да получават информация за:

 • наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;
 • отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;
 • актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки;
 • справка за издадени пенсионни разпореждания и др.

На своята страница института уведомява осигурените лица, които разполагат с 12-цифрен персонален идентификационен код (ПИК), че електронните услуги на НОИ, достъпни чрез него, се намират в рубрика Е-услуги/ Справки/ Справки по ЕГН и ПИК на НАП – ТУК

Информацията е достъпна след въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. За да може да ползва услугите, всяко лице трябва предварително да получи своя персонален идентификационния код.

ПИК на НОИ се издава от най-близкото териториално поделение на НОИ или негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна, лично чрез представяне само на лична карта или от представител чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно.

За получения ПИК на НОИ се издава удостоверение, което също се получава лично и не се изпраща по пощата. Той е активен от деня, следващ неговото издаване.

За територията на София-град ПИК се издава в:

 • сградата на НОИ на адрес: бул. “Ал. Стамболийски № 62-64.
 • ПРМ Младост на адрес: ж.к. „Младост“ ІІІ, трафопост до бл. 347А

За територията на страната – от този линк вижте телефонните номера и адреси на клоновете на НОИ в страната.

НОИ вече предоставя възможност за подаване на искане за издаване на ПИК и по електронен път. Това е възможно ако имате валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

Продиктувана от епидемията корона вирус, гражданите и бизнесът ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги.

На този адрес може да прочетете за издаването на Облачен квалифициран електронен подпис B-Trust. Той е безплатен за потребителя, като се заплаща само използването му.

В сайта на Евротръст – на този адрес – четем, че българската компания, осигурява технология и мобилно приложение за е-идентификация, е-подпис и е-поща изцяло по дигитален път, ще предоставя безплатно електронни подписи на българските граждани и малкия и средния бизнес по време на извънредното положение до 13 май включително.

За периода на извънредното положение с мобилния квалифициран електронен подпис (КЕП) на Evrotrust гражданите могат да заявяват безплатно и услуги от държавните институции на ниво централна, местна и областна администрация. Това става чрез единния портал на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) – както и директно през уебсайтовете на министерствата, общините и останалите държавни институции.

 • Какво е ПИК (персонален идентификационен код) разберете от ТУК
 • Какво е КЕП (квалифициран електронен подпис) разберете от ТУК
 • Списък с услуги от Държавна агенция „Електронно управление“ – ТУК
 • Как може да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ от осигурените лица можете да видите ТУК
 • Образец за Заявление за получаване на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ от осигурените лица можете да изтеглите от ТУК

Ако имате правен казус свързан с темата, може да се свържете с нас.

За връзка с нашия екип:

Моб. телефон:  +359 888 714 360

Работно време пон. – пет.: 09:30 -19:00

Адрес София, кв. Лозенец 1164

ул. Университетска 15

Email info@penchevconsult.com

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *