fbpx

Издаване на имотна скица онлайн в пет стъпки

Заявяването и получаването на имотна скица доскоро бе истинско ходене по мъките, най-вече заради опашките на които се чакаше. Това вече няма да е задължително така.

Разказваме за някой от новостите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

По отношение на имотните скици от миналата година има важна законова промяна – те вече са безсрочни. Доскоро срокът на действие на една скица бе 6 месеца от датата на издаването ѝ. Това поставяше в неудобно положение хората, които извършват имотна сделка, тъй като често при такова начинание се случва нещата да се забавят било заради банката, която отпуска кредита, било заради избора на самия имот. И скицата трябваше да се вади наново.

Малцина знаят, че не е нужно да търсите местното гише на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, тъй като вече всички общински служби по земеделие и доста общини също имат право да издават имотни скици, а и всеки нотариус има това право.

Но има още едно улеснение – имотна скица на практика може да се извади и напълно по електронен път, без да се посещава никакво гише. Това се прави през Кадастрално-административната информационна система (КАИС), която е интегрирана в сайта на агенцията – КАИС (натиснете тук).

Системата всъщност позволява и ред други услуги и в нея са съсредоточени голям брой различни карти на България, които сами по себе си са полезни в ред случай.

В кадастралната карта се съдържат данни за собствеността и срещу заплащане може да се направи справка за собствениците на всеки имот от картата.

В случаите с многофамилни сгради, в които има много собственици, например – на апартаменти в жилищен блок, също може да се стигне до ниво собственик на всеки обект.
При това може да се види и собствеността на поземления имот, върху който е изградена сграда. Т.е. ако ви интересува чие е околното пространство около блока ви в “Люлин” или “Младост”, можете веднага да установите дали това е общински терен, или частен и чий е.

Заявяването на имотна скица става в пет лесни стъпки, които човек може да мине за около пет минути, стига да е подготвил предварително необходимите документи.

След като сме направили вече регистрация в портала, която е безплатна, той ни дава възможност да изберем имота, за който ще заявим скица, по два начина – през картата или по адрес.

Ако например търсим апартамент в жилищен блок по картата, системата ни дава възможност да “влезем в блока” и да изберем етажа. Излизат данните за апартаментите на този етаж, площта им, идеалните им части, номера на заповедта, с която е утвърден имотът върху кадастралната карта.

Стъпка едно всъщност представлява попълване на данни за заявителя. Те обикновено се взимат наготово от профила на потребителя. За някои услуги трябва заявлението да се подпише с електронен подпис, тъй като се изисква удостоверяване на заинтересованост.
Това е направено така, тъй като част от електронните услуги, които могат да се заявят през портала, включват и неща, които може да правят само определени лица, например собствениците на имота. Те биха могли да поискат изменение на границите на имота, стига да представят необходимите документи. Или да поискат корекции в данните, ако открият грешка.

Втората стъпка започва с посочване на конкретния имот, за който искаме скицата. Може и предварително да сме намерили обекта и да сме го запазили, т.е. при втората стъпка да се върнем към него и да го посочим отново.

Третата стъпка е избор на самата услуга. Ако изберем издаване на имотна скица, трябва да имаме предвид, че официалното название на тази услуга, ако ще е за апартамент в многофамилна сграда, е “схема на самостоятелен обект на собственост”. “Скица” официално се нарича само документът за поземлен имот, например нива, или за сграда, тъй като само при такива имоти е било правено специално геодезическо заснемане. Но реално скицата и схемата служат за едно и също нещо – да удостоверим къде точно се намира даден имот и кой е неговият собственик.
На тази трета стъпка трябва да изберем и какъв е срокът, за който искаме да ни бъде извършена услугата.

Бързата услуга по издаване на имотна скица е 40 лв., а обикновената – 20 лв. Едната се изпълнява до 3 дни, а другата – до 7 дни.
Трябва обаче да посочим и по какъв начин искаме да я получим – възможностите са:
– първата е да получим скицата на хартия на някое от гишетата на агенцията. Можем да изберем коя да е от областните кадастрални служби в страната.
– другият начин е да я получим в електронен вид в pdf формат, електронно подписана от служител на агенцията. В този случай е необходимо заявлението да се подпише от клиента с електронен подпис. Когато е заявена и получена по електронен път, цената е доста по-ниска – 14 лв.
Ако сте избрали да получите документа на гише, не е необходимо да подписвате заявката електронно. На гишето ще удостоверите с лична карта, че вие сте този, който е поискал услугата и има правото да я получи.

При четвъртата стъпка трябва да приложим изискваните за услугата документи. Ако искаме скица на имот, първият изискван документ е този, който удостоверява собствеността на имота, т.е. нотариален акт, който трябва предварително да се сканира.
Електронната услуга е изградена така, че по всяко време човек може да се връща стъпка или две назад и да промени параметър, който е сгрешил или забравил да добави.

Сред предварително сканираните документи трябва и удостоверение за наследник, ако потребителят на портала не е точно собственик на имота, за който иска скица, а негов наследник. Или пък пълномощно, ако документът ще се получава от друг човек на гише. Има възможност да се прикачат и други придружаващи документи, като стара скица, ако имате.

Последната пета стъпка е преглед и финализиране на цялото заявление, преди да се натисне бутонът “изпрати”. Преди това обаче трябва да се плати услугата.
След това се получава входящ номер. По всяко време регистрираният потребител може да преглежда статуса на своите поръчки.

В момента има две опции за плащане. Всеки клиент на портала има виртуална сметка, която може да зареди авансово чрез платежно или през e-pay.
Може да се плати и чрез платежно нареждане – да отидем до банката и да платим на посочената банкова сметка на агенцията. В такъв случай трябва да извадим платежно нареждане, което прикрепяме. Постъпилите платежни обаче се проверяват от служителите на агенцията и това забавя за известно време цялата услуга, тъй като трябва да се правят извлечения от сметката на агенцията, за да се види дали парите са постъпили в нея. При използване на виртуалната сметка това се избягва.
В момента се разработва и система за плащане чрез дебитна или кредитна карта.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *