fbpx

Промени в обезщетенията при трудови злополуки

При трудова злополука обезщетението за временна нетрудоспособност не се приспада от компенсацията за причинени болки и страдания. 

Това заяви състав на Върховния касационен съд (ВКС) в решение по чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс, в което отговаря на въпрос, по който досега не се е произнасял.

Ако сте пострадал при трудова злополука и сте в болничен, това се заплаща от НОИ, сумата коятоще заплати работодателя е отделна от тази и се полага да се изплати отделно. Досегашната практика позовляваше прихващания – ако за болнични ви се дължат 10000лв, а по дело за трудова злополука работодателя е длъжен да изплати 15000, съда разпореждаше да бъде прихваната сумата от НОИ и да ви бъде изплатена само разликата от 5000лв. 

„Обезщетението за неимуществени вреди има за цел да компенсира болките и страданията чрез предоставяне на други блага. Благото е предмет със стойност, което задоволява човешки потребности, следователно обезщетението следва да е съизмеримо с разходите за задоволяване на потребности. Болките и страданията са последица от характера и вида на увреждането и се отличават по интензитет (острота и сила) и продължителност. Съдебната практика установява средния размер на дължимото обезщетение при определен вид и характер на увреждане и обичайните за него болки и страдания като интензитет и продължителност“, изтъква ВКС.

И обяснява, че във всеки конкретен случай съдът трябва да вземе предвид обстоятелствата, които водят до увеличение или намаляване на размера на обезщетението, съпоставимо със средния, обичаен размер, установен от съдебната практика.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *