fbpx

Регистрация на клон на търговско предприятие

За регистрация на клон на търговско предприятие е необходимо да ни предоставите следната информация:

  1. Данни за седалището на клона.
  2. Предметът на дейност на клона.
  3. Предметът на дейност на дружеството.
  4. Данни за лицето, което ще управлява клона и за обема на представителната му власт.

Срок за изготвяне на документите

до 2 работни дни.

Свържете се с нас!