fbpx

Регистрация на едноличен търговец

За извършване регистрация на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

  1. Наименованието, под което търговецът ще упражнява дейността си.
  2. Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.
  3. Предметът на дейност на търговеца.
  4. Копие от личната карта на едноличния търговец.

Срок за изготвяне на документите:

до 2 работни дни.

Свържете се с нас!