fbpx

Пререгистрация по закона за търговския регистър

Всички търговци и клонове на чуждестранни юридически лица са длъжни да се пререгистрират като се впишат в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър, в срок до 31.12.2011 г.

За извършване на пререгистрация на търговците е необходимо да ни предоставите следните документи:

  1. Копие от личната карта на едноличния търговец (при ЕТ) или на управителя на дружеството (при ООД или ЕООД).
  2. Копие от картона БУЛСТАТ.
  3. Копие от последния Учредителен акт или Дружествен договор, с печат на фирмата и подпис на управителя на всяка страница.

Срок за изготвяне на документит:

до 3 работни дни.

Цена на услугата:

Държавни такси: 0 лв.
Адвокатски хонорар: 100 лв.
Обща сума: 100 лв.
Свържете се с нас!