fbpx

Застрахователно право

В областта на Застрахователното право предлагаме следните правни услуги:

  • Правни консултации при сключване на застрахователни договори;
  • Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
  • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
  • Представителство и съдействие пред застрахователни компании при изплащане за застрахователно обезщетение;
  • Процесуално представителство и правна защита по дела срещу застрахователни компании.
    Свържете се с нас!