fbpx

Данъчно право

В областта на Данъчното право предлагаме следните правни услуги:

  • Консултации в областта на данъчното право;
  • Представителство пред данъчната администрация;
  • Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;
  • Процесуално представителство и правна защита по данъчни дела.
    Свържете се с нас!