fbpx

Банково право

В областта на Банковото право предлагаме следните правни услуги:

  • Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит;
  • Съдействие и подготовка на документация за сключване на договори за банкови кредити;
  • Консултации и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;
  • Договори за заем и обезпеченията свързани с него;
  • Договори за финансов и оперативен лизинг;
  • Консултации и съдействие при предоговаряне на договори за банков кредит;
  • Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;
  • Правни анализи и обслужване по сключване на банкови сделки – договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, финансиране на придобивания и реструктурирания, обезпечаване на дълг, реструктуриране на дълг и др.
    Свържете се с нас!