fbpx

Абонаментен договор за текуща правна помощ

За улеснение на нашите клиенти юридически лица, с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключването на Абонаментен договор за текуща правна помощ. Пълното правно обслужване на клиентите им предоставя спокойствие и сигурност, при решаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли и на когото могат да разчитат. По този начин, срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите-абонати получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване. На нашите клиенти, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми. Този подход ни помага да предоставим на клиентите ни навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

Размерът на договореното възнаграждение за правно обслужване се определя от фактическата и правна сложност на извършваните дейности като за явяване по дела на юридическото лице, се дължи отделно възнаграждение, което е минимално за съответния вид дейност.

    Свържете се с нас!