fbpx

НЗОК поема на практика функциите на Фонда за лечение на деца

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) поема на практика функциите на Фонда за лечение на деца и от тук нататък тя ще решава за изпращането на пациенти за лечение в чужбина.

Изменението залегна още със законодателни промени в края на миналата година, но управляващите си дадоха няколко месеца срок, за да оформят технологично всички подробности.

Многократно здравните власти обещаха, че всичко, покривано до момента от фонда, ще продължи да се плаща. Че няма да има забавяния, проблеми. Обосноваха промяната с нуждата от повече контрол върху срудствата. С който се надяват да затегнат и финансирането, да намалят разходите. Освен това концентрирането на целия процес на едно място, включително и на комисията за лечение в чужбина, отговорна за лечението на възрастни пациенти, според здравното министерство ще ускори процедурите.

През всичките месеци на дискусии около промените, пациенти и техни организации изразявахе множество притеснения. Сред които това, че вече няма да има обществен съвет, който да следи за решенията, кои искания и как се одобряват. А също и че касата ще спре да плаща например за медикаменти, които досега фондът е покривал.

От здравното министерство и от касата всеки път декларираха, че това няма да се случи и всичко е предвидено, няма да отпадне нищо от досега изплащаното.

Досиетата ще са проследими в интернет, ще има специализирани съвети, които ще взимат решенията, а външни наблудатели също могат да бъдат канени, декларираха от ведомството.

Според приетите наредби неприключилите до момента процедури ще се поемат от Националната здравноосигурителна каса, която ще ги довършва по новия ред. Заповедите за подпомагане, издадени до 31 март 2019 г., които не са били изпълнени, ще запазват действието си и ще се изпълняват от НЗОК.

Според наредбите след като поеме функциите на Фонда за лечение на деца, здравната каса ще плаща на децата в нужда също за неразрешени за употреба в България лекарствени продукти, както и за медицински изделия, които не могат да бъдат осигурени в страната или които не се финансират с държавни средства, за високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба. Ще се покриват разходите за транспорт, преводач, престой и др. при финансирането на лечението в чужбина.

Решенията дали да се финансира дадено лечение в чужбина ще се взимат от специализирани комисии в Централното управление на НЗОК – една за възрастните и една за деца. В техния състав ще има поне един лекар.

За взимане на решение при децата ще се търси мнението на двама външни експерти съобразно профила на заболяването, исканото лечение и квалификацията на експертите. При разногласие в становищата на експертите управителят на НЗОК ще може да изиска становище от трети специалист. Ще могат да се създават и консилиуми със специалисти от различни специалности.

Запазва се изискването, ако лекарите преценят, че лечението може да се проведе в България, да посочат списък на лечебните заведения в страната, където това е възможно. Това и досега беше условие. Но родители на пациенти коментираха, че не са създадени гаранции за спазване на Конвенцията на ООН за правата на детето, която България е ратифицирала и която казва, че детето има право на най-доброто достъпно лечение изобщо, а не на най-доброто в страната му.

След като експертите се произнесат, документите ще се разглеждат от специализираната комисия на касата, а накрая решението ще стига до управителя на касата. Ако той не е съгласен със становището на комисията, може да върне документите за повторно разглеждане от специализираната комисия при разширен състав на външните експерти.
Родителите ще трябва да продължат да обявяват имат ли създадени дарителски сметки и кампании.

Заявления за лечение в чужбина ще могат да се подават както в централата в София, така и в регионалните каси.

 

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *