fbpx

Консултантско дружество "Пенчев консулт"

Дружеството е основано през 1996 г., като извършваните от нас правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите.

При осъществяване на нашата дейност, прилагаме високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент. Осигуряваме максимална защита интересите на клиентите ни и гарантираме бързо и ефикасно постигане на оптималните резултати. Правните ни консултации са ефективни по отношение на време и средства.

Нашата главна задача винаги е да осигуряваме най-доброто решение за Вас в конкретната ситуация.

За улеснение на търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключване на договор на абонаментен принцип. Пълното правно обслужване на клиентите им предоставя спокойствие и сигурност, при решаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли и на когото могат да разчитат.

По този начин, срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите-абонати получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване.

На нашите клиенти, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

Стремежът ни е да бъдем Ваша сигурна юридическа опора, като обезпечим спокойствието Ви, че Вашите права и законни интереси са защитени.