fbpx

Събиране на вземания

Събирането на взвмания може да бъде по съдебен и извънсъдебен метод.

Съдебното събиране на вземания представлява комплекс от правни действия насочени към погасяване на задължението от подготовката на съдебното заседание, през изготвянето на исковата молба, процесуалното представителство на интересите на клиента пред съда, предприемане на действия по изпълнение на съдебното решение в изпълнителното производство.

Ние ще се погрижим за процесуално представителство пред всички съдебни инстанции до окончателното приключване на делото с влязло в сила съдебно решение.

Извънсъдебния метод включва преговори с длъжника, предлагане на алгоритъм за издължаване, чрез разлини способи и иновативни решения.

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Свържете се с нас!