fbpx

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е най-достъпният и лесен способ за прекратяване на брачната връзка между двама съпрузи. При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака. Непоколебимо означава решението на съпрузите за прекратяване на брачното правоотношение да е категорично и окончателно, а сериозно – да не е резултат от временно настроение и да е обмислено задълбочено.

Необходимо е по посочените въпроси да се постигне съгласие и от двамата съпрузи. При постановяване на развод по взаимно съгласие, решението на съда не подлежи на обжалване.

С постановяването на съдебното решение за допускане на развод по взаимно съгласие, което влиза веднага в сила, брачното правоотношение между двамата съпрузи се прекратява и настъпват уговорените от тях правни последици относно децата, издръжката, семейното жилище, имуществените и личните отношения между бившите съпрузи.

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Свържете се с нас!