fbpx

Правна помощ при ПТП

Предлагаме консултации относно обхвата и действието на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. представителство на застрахования в гражданско или наказателно производство, образувано по повод на настъпило на територията на Република България:

 • Обезщетение при ПТП застраховка „Гражданска отговорност“
 • Помощ за пострадали при ПТП – Обезщетение при ПТП
 • Плащане на обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“

 Право на обезщетение имате:

 • Ако сте пострадал в катастрофа пътник;
 • Ако сте пострадал в катастрофа пешеходец;
 • Ако сте водач на МПС, пострадал в катастрофа;
 • Ако ваш роднина е загинал в ПТП.

Лицето, което е пострадало или чието имущество е било увредено, или чийто близък роднина е загинал в ПТП има право да иска обезщетение от Застрахователя, с който виновният водач е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ /ГО/ . Виновният водач няма право на обезщетение по застраховка ГО.

Пострадали са:

 • Всяко лице, на което вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда
 • Близките на загинало в ПТП лице (деца, родители, живеещи на съпружески начела, съпрузи, осиновени, осиновители, лица имащи отношения като между родител и дете)

Вредите които покрива „Гражданска отговорност“ са:

 • Имуществените вреди, настъпили върху друг автомобил или чуждо имущество; разходите за лечение, лекарства, рехабилитация на пострадало лице; погребални услуги и стоки на загиналия в катастрофа;
 • Неимуществени вреди, настъпили вследствие на телесно увреждане на пострадалото лице или за близките на загиналия в ПТП – претърпените болка и страдание;
 • Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от настъпилото ПТП;
 • Разходите свързани с предявяването на претенция пред Застрахователя, включително съдебни разноски, адвокатски хонорар, други.

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

  Свържете се с нас!