fbpx

Майчинство

Родителството променя ритъма не само на личния, но и на професионалния ви живот. Хубавото в случая е, че заедно със задълженията идват и правата. Едно от тях е правото на обезщетение за майчинство, чиято цел е да ви подпомогне финансово (дори и с минимална сума) в първите месеци на родителството.

За придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст е необходимо да са изпълнени следните условия:

  • към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство;
  • да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател;
  • да им е разрешен съответният вид отпуск.

Ако имате нужда от съдействие относно:

  • документи и данни за отпускане и изплащане на парични обезщетения при бременност и раждане;
  • документи за отпускане и изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след навършване 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни;
  • документи за отпускане и изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
  • документи за отпускане и изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
  • документи за отпускане и изплащане на парично обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Свържете се с нас!