fbpx

Болнични

Болничният лист се издава за периода от първия ден на настъпване на неразположение до възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК.

Не се издава болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването. Възможно e  отпускът да започне от следващия ден, но само в тези 2 случая: 1) когато неработоспособноста  е констатирана, докато лицето е било на работа (вкл. след изтичане на работното време); 2) когато се издава болничен, продължаващ предишния.

Болничен лист се издава от лекуващия лекар, зъболекар,  лекарска консултативна комисия (ЛКК), лекарите от  спешна помощ  или  от лечебното заведение, което обслужва лицето по месторабота.

Срокът на болничния лист зависи от специалиста, който го е издал:

  • Лекар/зъболекар–  може да издаде един болничен лист за максимален срок от 14 непрекъснати календарни дни, или няколко болнични листове, но за не повече от 40 дни с прекъсване в една календарна година. Зъболекар може да издаде болничен лист само за заболявания от неговата компетенция.
  • Център за спешна помощ – за срок до 3 календарни дни..
  • ЛКК – ако и след 14 дни е налице неработоспособност, следва процедура от лекарска комисия. Тя може да разреши непрекъснат отпуск за срок до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. ЛКК издава също болничните листове за дневен стационар (престой в лечебно заведение без нощуване) и домашен стационар (специализирано медицинско лечение у дома).
  • ТЕЛК – извършва експертиза на работоспособност след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност; както и когато са ползвани 12 месеца отпуск (с прекъсване) в две предходни календарни години и в годината на боледуването.

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Свържете се с нас!