fbpx

GDPR – изготвяне

КОНСУЛТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Това са нови правила при обработване на лични данни, които са задължителни за всеки един бизнес в България, считано от 25 май 2018 г. На кратко обяснено – ако събирате лични данни (каквито и да са те от Вашите потребители) трябва да ги предупредите, че ще им съхранявате данните и те да се съгласят с това.

Стъпките, които следваме са следните:

  1. Провеждане на срещи-интервюта с цел анализиране на процесите, свързани с обработване и защитата на лични данни, на бизнеса ви.
  2. Изготвяне и предоставяне подробен анализ на процедурите в компанията ви с изискванията на GDPR. Оценка и управление на риска във връзка с изискванията на регламентът.
  3. Създаване и внедряване на приложими мерки и документи свързани с Регламента, в т.ч. политики, процедури, образци на декларации и други формуляри, които следва да се изготвят и да се представят пред контролните органи, в случай на проверка.
  4. Изготвяне на Инструкция за внедряване на предоставените във фаза 3 документи в дейността на компанията.
  5. Изготвяне на анализ за необходимите технически средства нужни за защита при обработването на лична информация.
  6. Изготвяне на оферта за инсталация и внедряване на софтуерни и хардуерни продукти осигуряващи защита на обработваната информация.
  7. Предоставяне на становище и препоръки, касаещи необходимостта от назначаване на „Длъжностно лице по защита на данните“ или аутсорсване на услугата, в т.ч. длъжностна характеристика или примерен договор с подизпълнител.
  8. Предоставяне на пълен набор от технически и организационни средства необходими за спазването на изискванията на GDPR.

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Свържете се с нас!