fbpx

Фирмени промени

Предлагаме Ви юридическа консултация и подготовка на всички документи, необходими за вписване в Търговския регистър на промените в обстоятелствата на търговските дружества и извършване на следните услуги:

Регистрация на едноличен търговец

Регистрация на ООД и ЕООД

Регистрация на акционерно дружество (АД).

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо или юридическо лице

Регистрация на клон на търговско предприятие

Регистрация на клон на чуждестранен търговец

Регистрация на кооперация

Регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации

Промяна в обстоятелствата на търговците  и други

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Свържете се с нас!