fbpx

Договори и документи

Изготвяне на договори за доброволна делба на имоти, предварителни договори, договор за продажба на МПС, договори за замяна на МПС,  за дарение на МПС, за покупко-продажби, за наеми, за аредна, за управление, дружествен договор, трудов договор, граждански договор, за посредничество, за търговско представителство, договор за изработка и други.

Изготвяне на декларации, в това число годишни данъчни на юридически лица, годишни данъчни на физически лица, декларация за действителен собственик, декларация обр. 7 за неосигурени лица, патентна декларация, дейкларация за данък върху недвижими имоти. Справка-Декларация по ЗДДС, за деклариране на разни обстоятелства, за семейно и имуществено състояние и други.

Изготвяне на пълномощни, писма, оферти, искания, протоколи, удостоверениия, служебни бележки и други документи.

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Свържете се с нас!