fbpx

Декларация за действителен собственик

Кои фирми трябва да подават декларации за действителен собственик? Има две категории фирми, които трябва да декларират данни в Търговския регистър:

Фирми, в които някой от съдружниците е юридическо лице;

Фирми, в които юридически лица (други фирми и организации) могат да упражняват контрол.

Декларация за действителен собственик се подава по партидата на фирмата в Търговския регистър. Законът за мерките срещу изпиране на пари предвижда глоба за представителите на фирма, които не обявят декларация в срок в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. Глобите се налагат ежемесечно докато не бъде подадена декларацията.

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Свържете се с нас!