fbpx

Годишен финансов отчет

Годишният финансов отчет представлява съвкупност от обобщени показатели, характеризиращи стопанската дейност на отделното предприятие през съответната година и нейното имуществено и финансово състояние, както и финансовия резултат към края на годината. Задължени да обявят годишните си отчети в Търговския регистър са всички предприятия, регистрирани по Търговския закон.

 

Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.

    Свържете се с нас!