fbpx

Декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно

Търговците и юридическите лица с нестопанска цел не подават нулева декларация през 2021г., ако такава е подадена през 2020г.

Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет.

По силата на приетите изменения, освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност по смисъла на т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството са предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. или всяка следваща финансова година и са декларирали това обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с декларация по образец в срок до 30.06.2020 г.

Търговците, които не са осъществявали дейност през 2020 година могат да подадат декларация по утвърден образец до 30 юни 2021г. в териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път, чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *